Jdi na obsah Jdi na menu
 


Buďte jako Bůh

17. 10. 2010

Buďte jako Bůh. Ano, to je moje výzva k vám. Chci vám dodat odvahu a sebejistotu, že dovedete, že si zasloužíte, že jste hodni toho, být jako Bůh. Není to rouhání a není to egoistické, pokud to nezamýšlíte jako rouhavý nebo egoistický čin. Být jako Bůh znamená ztotožnit se s mými vlastnostmi, mým vědomím, mým způsobem uvažování.  Znamená to být láskou a projevovat lásku. Činit, uvažovat a mluvit to, co je krásné a božské. Směřovat k těmto ideálům je velmi vznešené. Navíc to je náplní vašeho bytí. Všichni ke mně směřujete celý život a snažíte se učinit se mi podobnými. Ano - když toužíte být šťastní, ačkoliv se vám to nemusí dařit - protože já jsem šťastný. Když hledáte lásku a toužíte milovat a být milováni -protože já jsem láskou a miluji a jsem milován. Když nejste milováni, býváte smutní, protože víte, že tento stav se k vám nehodí. Toužíte po poznání a po poznání všech věcí, a je to tak správné, protože já jsem vševědoucí, atd.

V nebesích je verze vás samých, která je světlem. Je vaším předobrazem, vzorem a cílem. Je to vaše nejlepší představa o vás. Tím, že v sobě uskutečňujete tuto nejlepší představu sebe samých, se přibližujete tomuto nebeskému  vzoru až do momentu, kdy skutečnost a představa se stanou totožnými a vy splynete. Sjednotíte se s Bohem. Všechno ve vás, s čím nejste spokojeni, co nereprezentuje Boha vás odvádí a oddaluje od vašeho vyššího já a tedy cíle. Radím vám: Odpoutejte se ode všeho, co vás drží oddělené a oddaluje vás od Boha. Porovnávejte své myšlení a přístupy s vaším ideálem a opravujte je. Pro průchod Božskou bránou je potřeba přesně nastavit frekvenci vaší bytosti. Jakákoliv jiná než jedna určitá frekvence nebude souznít s vaším světelným já a nedovolí postoupit do vyšších úrovní. Klíčem je láska. Odhoďte, prosím, všechno nepotřebné a zatěžující a učiňte se svobodnými, buďte maximálně nezávislí, ať se můžete svobodně rozhodovat a máte možnost činit volby.

Prozkoumávejte mne a přemýšlejte nad mými vlastnostmi. Zkoumejte, jaký jsem a berte si mne jako příklad. Berte své emoce jako ukazatel směru. Berte pocit štěstí jako potvrzení správné volby. Cesta lásky je dlážděna štěstím. Vydejte se dnes na cestu. A nebeské bytosti budou stát při vás. Pozorujte Slunce a meditujte o jeho světle. A nezapomeňte, že pokud něco chcete, musíte to vytvořit. Myšlenkou a činem. A mějte odvahu se milovat. Pokud to nedokážete, naučte se to.

Přeji si, aby vám byl Bůh vzorem ve vašem životě. Láska vás provázej na vaší cestě.