Jdi na obsah Jdi na menu
 


Duchovní směřování společnosti

13. 2. 2011

Koncept pro filozofickou skupinu Fóra alternativ 2011 - Duchovní směřování

Naše jednání v politice, ekonomice, sociální oblasti musí mít správný duchovní základ a musí být podepřeno určitou morálkou a porozuměním, jinak  nebude naplňovat svůj správný účel - a to je být prostředkem k něčemu vyššímu - k duchovnímu poznání a vývoji, k seberealizaci a naplnění života smyslem.

Naším úkolem je poskytnout činnosti ve společnosti duchovní rozměr, pomoci ujasnit si nejvyšší a základní motivaci našeho jednání a vytvořit prostředí podporující to nejlepší v člověku.

Měly by to být univerzální hodnoty (a), které budou společně sdílené všemi lidmi, kterým by měla být podřízena veškerá činnost. Motivací naší činnosti nesmí být peníze, zisk, materiální statky, určitá ideologie, atd. Nejvyšším dobrem pro mne je

LÁSKA.

Ekonomika bez lásky produkuje chudobu a vykořisťování. Státní aparát bez lásky se stává policejní diktaturou. Nedostatek lásky k planetě a přírodě má za následek její ničení a znečišťování prostředí. Od lásky se odvíjí další pozitiva - moudrost, svoboda, štěstí, spolupráce, atd.

Mravnost se nedá nařídit, lze však jít příkladem mravnosti. Ani moudrost se nedá vyhlásit zákonem. To, co můžeme dělat, je šířit povědomí o vyšších ideálech a principech do všech oblastí společnosti, vnášet duchovní hodnoty do politiky, ekonomiky, do škol apod., do myšlení lidí. Být vzorem a dávat naději v něco lepšího.

Změna systému musí být doprovázena příslušným duchovním uvědoměním.