Jdi na obsah Jdi na menu
 


Království myšlenek 2

26. 11. 2010

Myšlenky jsou živé. Jsou živé, protože mají životní energii. Jsou uvedeny do života a snaží se realizovat. Přitahují se s jinými podobnými myšlenkami a soupeří s ostatními. Pocházejí z vyššího světa a touží se projevit ve vaší realitě. Na nebi žijí myšlenky všech lidí a vytvářejí své království. Některé shluky energií jsou mocné, nafouklé pozorností lidí. Události v obou světech se odehrávají v určité synchronicitě: Jak na nebi, tak na zemi. Navzájem se ovlivňují a jejich vývoj je spjat. Bránou mezi světem myšlenek a pozemskou hmotnou realitou je představivost. A to je vaše branže, vy jste branami. Vaše vyzařování myšlenkových forem kolem vás utváří pole, jež má obdobu v království myšlenek. Utváří myšlenkové tělo jako obyvatele zdejšího světa a to si žije nezávisle na vašem vědomí. Svůj myšlenkový svět navštěvujete ve snech. Jste konfrontováni se svými energetickými výtvory a na chvíli se pro vás stávají skutečností. Také potkáváte ve snech své emoce, též obyvatele vyššího světa. Ve snech navštěvujete své miniuniversum ale nikoli jen izolovaně od ostatního světa, nýbrž také v propojení s okolím. Někdy navštívíte území sousedů, vzdálenější krajiny, k tomu je však zapotřebí více energie. Představy vašeho běžného světa jsou energetizovány a není pro vás problém je prožívat. Méně používaná spojení vyžadují energii, která vám většinou chybí. Spočtěte, kolik hodin denně vysíláte energii myšlenek. Tolik energie neustále dodáváte světu nad vámi a formám, kterým věnujete pozornost. Je to obrovské množství energie. Svět vaší reality je tak skutečný, hmatatelný a soudržný proto, že mu věnujete všechnu pozornost a upevňujete ho tak v jeho dohodnuté formě. Různí obyvatelé království touží po různých myšlenkách. Všichni si přejí, abyste vyzařovali ty, které jim chutnají a ano, oni se jimi živí-vyživují je. Někteří je nazývají termínem "egregory".  Bytost strachu si přeje, abyste se báli a využívá k tomu veškeré své energie, již má k dispozici. Je to živá energetická bytost. Nejvyšším egregorem všeho, co je,  je Bůh. Bůh je živ veškerou vaší mentální energií a dává vám to, co potřebujete, abyste mohli vytvářet energii, kterou jste si vybrali, tedy tu, kterou tvoříte.

Buďte zodpovědnými vrátnými vašich bran do vyšších dimenzí a vpouštějte do svého světa jen ty bytosti, které chcete. A buďte šikovnými a nápaditými architekty vašeho území v království myšlenek, neboť jste tvůrci světů a realit nikoli nepodobnými Stvořiteli Vesmíru. Nezapomeňte při každodenním shonu, že kromě své reality v hmotném světě tvoříte i realitu ve vyšších světech a myšlenky jsou cihly a kameny. Toto zjištění by mohlo leckoho zděsit, aktivujte však své stvořitelské schopnosti a přebudujte to, co vám nevyhovuje. Co bylo postaveno dříve, může být rozebráno a změněno. Některé bytosti, které jste léta vyživovali, však mohou požadovat obvyklý příděl vaší energie, možná nebude vždy lehké se s nimi rozejít. Budou naštvané. Budete se s nimi muset vypořádat. V tom vám pomůže následující afirmace: "Jsem pánem svého světa, jsem svobodný a nezávislý, mohu se rozhodnout pro cokoliv a vybrat si cokoliv, nejsem vázaný, nemám závazky ani povinnosti, jsem čisté světlo a nic temného nade mnou nemá moc. Já mám moc nad svými myšlenkami a nad svou energií. Vybírám si to a to a rozhoduji se být tím a tím." Taková může být vaše afirmace.

Pokud vám svět reflektuje něco nepatřičného, pokud se ve snech setkáváte s nevyhovujícími emocemi, znamená to, že se vás drží myšlenka či bytost, kterou nepotřebujete v sobě udržovat. Najděte ji a popovídejte si s onou myšlenkou. Prosvětlete onu energii světlem a láskou, nebo ji přeměňte na prvotní energii. Nic nelze zničit, vymazat, jen přeměnit. Omezte myšlenky, a když využijete představivost, tak k tomu, co si přejete, a počítejte, že vaše objednávka je na cestě. Přijde v takové podobě, která odpovídá vašemu vyzařování. Učiňte si přátele z energií, které vám mohou být nápomocné, z bytostí, které vám pomůžou a povedou vás k Bohu. Vysněte si něco opravdu hezkého!