Jdi na obsah Jdi na menu
 


O motivaci

1. 9. 2010

Povězme si o motivaci. Motivace provází každé vaše rozhodnutí. Na motivaci jsou založeny vaše plány i chod vaší společnosti. Motivace vystihuje vaší základní orientaci při rozhodování. V zásadě máte jen dvě možnosti: Co děláte, děláte ve jménu lásky, anebo ve jménu něčeho jiného. Může to být zisk, závist, strach, nenávist nebo touha po moci. Nebo ve jménu nějakého ideálu, myšlenky, zákona. Pokud je oním ideálem Bůh, myšlenkou pravda a zákonem láska, pak jsou to dobré ideály, myšlenky a zákony. Ty ostatní, které nevyjadřují lásku, pravdu a Boha, v sobě nutně musí obsahovat něco z toho, čím láska ve své čisté formě není. Zisk nadřazený lásce dovoluje drancovat zemi a její bohatství, dovoluje okrádat jiné, dovoluje zadržovat bohatství, dovoluje, aby existovala chudoba. Myšlenka či ideál nadřazený lásce dovoluje bojovat ve jménu oné myšlenky či ideálu a v jejich jménu omezovat druhé. Strach, závist a nenávist jsou jednoznačně negativní emoce, na kterých by nemělo být zakládáno rozhodování člověka - vždy způsobují jen další neštěstí a utrpení. Motivací ve vaší společnosti je obecně zisk. Proto vaše společnost ztrácí to, co nemá peněžní hodnotu - štěstí, spokojenost, seberealizace, vědomí sounáležitosti, kvalita životního prostředí. Ve vašich rozhodnutích převládá obecně jako motivace osobní prospěch. Proto jste se sobě tolik odcizili a rozmohlo se tolik sobectví a kriminalita. Váš stát není založen na zákonech lásky, ale má své vlastní zákony. Nejčastěji jednáte v osobních rozhodnutích pod vlivem strachu. Děláte něco, protože se bojíte, že by se mohlo něco přihodit. Děláte něco jiného, protože se bojíte říct pravdu. Jste ochotni ubližovat jiným, protože se bojíte smrti, bojíte se zlodějů, teroristů, vašeho zaměstnavatele, máte strach z budoucnosti… Říkám vám: Dokud budete jednat pod vlivem strachu, nebudete svobodní. Dokud budete jednat pod vlivem negativních emocí, nemůžete se stát božskými bytostmi. Dokud budete jednat za účelem zisku, bude existovat chudoba. Vy chcete žít ve světě hojnosti, radosti a míru. Vím to. Alespoň většina z vás. Rozmyslete si, jaká je motivace vaší činnosti ve vašem životě. Prozkoumejte vaši společnost, jestli odpovídá vaším požadavkům. Podrobte zkoumání svět okolo vás, zjistěte jestli vyznává stejné hodnoty jako vy. Zamyslete se nad tím, kam vás ta která motivace vede, jaký osud může přinést. Kam míří tento svět? Vytyčila si vaše civilizace za cíl dosáhnout božské jednoty? Daly si podniky a korporace za cíl udržovat společnost v dostatku a hojnosti? Co od vás může svět dobrého očekávat? Jak bude svět vypadat za 100 let? Kam kráčíte a s jakým cílem? Pokud nemáte vytyčený cíl, kam se ubíráte? Kdo řídí vaše kroky? Jak si představujete budoucnost? Určitá skupina mocných a bohatých lidí má jasné cíle a plány. Chtějí zcela ovládat váš svět a všechny jeho obyvatele. Mají jasný cíl a pracují na jeho realizaci. Vytvořte si i vy představu o svém světě, který chcete prožívat, a pracujte na jeho realizaci. Vaším největším neštěstím je, že jste nesamostatní a přejímáte vize jiných. Uskutečňujete verzi světa, která nepochází z vašich představ a snů. Nechali jste se napálit šikovnými manipulátory, kteří vás přesvědčili, abyste budovali jejich představu světa. Dejte si čas na to, abyste si v klidu probrali váš svět kus po kusu a roztřídili ho na ty části, které jsou vaše a které jsou cizí. Pak si vytvořte představu své verze částí světa, které chcete změnit. Buďte sami sebou. Buďte vznešení, buďte přející. Buďte velkorysí.

L