Jdi na obsah Jdi na menu
 


O zdraví

21. 9. 2010

 Důležitou úlohu pro vás hraje vaše zdraví. Je potřeba, abyste směřovali k úplnému zdraví, neboť zdraví je obrazem vašeho stavu vědomí, stavu vaší duše, vašeho vztahu k vesmíru a k sobě samým. Neberte, prosím, zdravotní potíže, které vás potkaly, jako pohromu, nespravedlnost nebo smůlu. Není to ani jedno z toho. Zdraví je zrcadlem vašeho správného naladění na pravdu. Berte to bez negativních emocí. Jestli trpíte nějakou chorobou, je to pro vás znamením, že ve vás je nějaká část, která nesouzní s vesmírem, která poškozuje vesmír, která v konečném důsledku směřuje k zabití lásky. Chápejte takovou chorobu jako pomoc na vaší cestě, neboť je určená k tomu, aby vám ukázala, že něco  děláte špatně. Nemoc je zařízena tak, abyste na sobě ilustrativně pocítili následky tohoto konkrétního závadného aspektu. Představte si člověka trpícího mnoha chorobami. Kdyby takovému člověku byla dána Boží moc, kdyby takový člověk zaujal místo Boha stvořitele, jeho vesmír, který by stvořil, by vypadal podobně jako jeho tělo. Rozumějte, život ve vesmíru sám sebe chrání. Proto bytosti nechovající zodpovědnost vůči celku mají omezené možnosti působení a činnosti. Je to v zájmu harmonického života všeho ve vesmíru. Lidské nedokonalé vlastnosti by nekontrolovány způsobily mnoho neštěstí a utrpení a to je nepřípustné. Lidé jsou dětmi udržovanými na pískovišti a jsou jim z rukou brány nebezpečné předměty. Je to v zájmu všech, že mají zatím nějaká omezení. Nevyčítejte to vesmíru, časem to pochopíte a sami budete praktikovat taková opatření vůči méně rozvinutým civilizacím. Můžete tedy brát stav vašeho těla jako indikátor vaší připravenosti stát se součástí vesmírného kolektivu; je potřeba, aby v něm nebylo nikomu ubližováno. Léčení příznaků je krátkozraké bez pochopení významu nemoci. Hledejte příčiny.  Važte si tedy těla jako ukazatele vašeho tvoření. Harmonicky tvořící bezúhonný člověk bude mít tělo tak jako duši i mysl čisté a zdravé.

 

Věnujte se léčení těla a napravujte příčiny zdravotních nedostatků. Léčení těla (současně s řešením příčin) napomůže léčení duše a naopak. Tělesné zdraví berte jako pomůcku, jako indikátor, i když jen přibližný. Tělo má často dlouhou setrvačnost a udržuje v sobě choroby či závady i dlouho poté, co jsou překonány příčiny. Není tedy přesným obrazem duše, ale mnohé o stavu duše napoví. Nezlobte se na své tělo, pokud se ještě neadaptovalo na změněné podmínky, tělo bývá pomalé, protože je to hmota. Duše se může velmi rychle změnit a uzdravit. Tělo vždy dobíhá za duší a někdy nemusí mít sílu učinit změnu. Napomožte mu bylinkami, cvičením, pobytem v přírodě a na slunci a vhodnými preparáty. Chemické přípravky málokdy skutečně léčí. Často je lepší pro vaše zdraví chemické léky neužívat než užívat. Poskytněte svému tělu raději čas, pohyb i dostatek odpočinku a dostatek energie. Energii tělu nedodáte sezením u televize a pojídáním brambůrků. Pokud je tělo nabité energií, je šťastné a vy se cítíte svěží a radostní, jste plní elánu a záříte. Tak se cítí zamilovaní. Jak říká Bůh: Láska je nejlepším lékem. Lidé jsou často nemocní z nedostatku lásky. Co potom pomůže smutné duši, že pravidelně užívá různé tabletky? Používejte energetické léčení mezi jinými způsoby. Uzdravování své bytosti jde, ač zde nemusí být hned patrná souvislost, ruku v ruce s transformačními změnami současné doby. Velké množství uzdravených lidí bude svým způsobem představovat samo o sobě revoluci. Stav světa udržuje těla lidí znečištěná a o duši se nemluví už vůbec. S nastávající změnou myšlení budou tyto nedostatky odstraňovány a vy pochopíte význam zdraví. Je to jedna z vašich zbraní. Časem se budou ve světě objevovat jednotliví lidé, kteří dosáhli úplného zdraví. Budete překvapeni schopnostmi a možnostmi zdravé lidské bytosti. Přeji vám hodně štěstí v uzdravování.

L.Z.