Jdi na obsah Jdi na menu
 


Svět, jaký je - negativita a dualismus

1. 3. 2011

Svět je, jaký je. Je to krásné místo k životu a tvoření a nabízí rozmanitost možností a způsobů vyjádření. Kdo nevidí jeho nádheru, přehlíží některou jeho část, nebo ji vidí odděleně. Vše zde má svůj smysl a je zasazeno do prostředí, kam patří. Kdo o tom pochybuje, znamená to, že nezná všechny souvislosti. Svět je jednotou mnohého. Kdo vyčleňuje jednotlivosti,  nadřazuje některé, jiné odsuzuje, pak vidí dílo stvoření jako nesourodé, zmatené, a nejisté. Tam, kde existuje jemná harmonie, vidí nesoulad. Tam, kde existuje spolupráce na vysoké úrovni, vidí boj. Tam, kde existuje Jednota, vidí roztříštěnost. Kde je dění věcí podřízeno vyšší vůli, sleduje chaos. Člověk, který nevnímá souhru božských sil utvářející svět, je nespokojený s vývojem, s událostmi, s minulostí, a bojí se budoucnosti, musí bojovat, protože má strach. Svobodu a možnosti vyjádření vlastní vůle někteří při zaměření se na jednotlivosti vidí jako snahu o ovládání a božské bytosti umožňující lidem svobodné vyjádření jako temné síly. Činí ze světla tmu a říkají, že je negativní. Když se pak rozhlížejí po světě, zjišťují, že téměř vše spadá do kategorie temného a negativního a jsou z toho zděšení a bojují se všemi těmi silami okolo sebe, kterých se bojí, nebo je odsuzují. Vidí je v lidech kolem sebe, ve věcech, dokonce v sobě samém. Rozdělování boží Jednoty vede k separaci a boji. Vše je jedním, a to je světlo. Špatné, nebo negativní je lidský pojem. Kdyby lidé věřili Bohu, věděli by, že vše má dobrý účel a nic není zbytečné, natož, aby to porušovalo Boží záměr. To vše, co člověk kolem sebe může považovat za špatné a zlé, je součást tohoto světa a považujíce ji za špatnou, musela by být velká část světa odsouzena. Opovrhování jednou částí spektra světla vůči jiné se nazývá dualismus. Kdo rozděluje věci na světlé a temné zjistí, že čistě světlých je minimum, skoro žádné. Pak ten člověk odsoudí vše kolem jako dílo ďáblovo. O lidech, ve kterých jsou energie, které nazývá temné, řekne, že jsou posedlí ďáblem. O věcech, které nepřináší čisté světlo řekne, že jsou prostředkem ovládání temnými silami. O Civilizacích, u kterých nenajde čisté světlo řekne, že jsou satanické, apod. Když se rozhlédne kolem, vidí vše jako ovládané nebo stvořené temnotou. Pak ale samotný svět považuje za "temný" a jeho stvořitele za ďábla. Čímž ovšem nahrazuje Boha ďáblem, což je trochu smutné, protože tímto přístupem je Bohu zcela odebráno místo v tomto světě a jeho přítomnost popřena. Dejte si dobrý pozor, kam vedou vaše víry a názory a náhledy na svět. Bůh je vším a ve všem. Tam, kde vidíme temnotu, nevidíme světlo. Kde vidíme ovládání, nevidíme dar svobody. Popírání některého aspektu světa vede k popření některé části Boha. Nenávist k něčemu je i nenávistí k nějaké jeho součásti. Jak snadno může být z božího daru učiněn ďáblův nástroj! Vše je o stavu mysli a vědomí. Vědomí toho, že některé části světa jsou špatné, odvádí duši od spojení se Vším-co-je, což je všeobjímající Láska. A také od radosti s ní spojenou. Myšlenky tvoří realitu a stav vědomí ji dává smysl. Vaše mysl hodnotí. A duše prožívá následky vašich hodnotových soudů. Podle toho vypadá svět. Vše pochází z jednoho zdroje a je projevem nekonečné lásky. Stvořitel neučinil chybu a vývoj je pod kontrolou v rámci prvotního Božího záměru. Tam, kde se nám může něco jevit jako děsivý přízrak, se může skrývat velká moudrost a laskavost. Polevme v odsuzování toho, čemu plně nerozumíme a nedokážeme pojmout jeho smysl v celé jeho šíři. Miřme k jednotě a ke zdroji všeho, kde je i Bůh, který stvořil tento svět. Pak možná zjistíme, že rozdíl mezi čertem a andělem může být jen v naší představě, a budeme moci i sami sebe vnímat s větší laskavostí, stejně tak jako svět kolem.