Jdi na obsah Jdi na menu
 


O Bohu/ Poselství lásky

21. 9. 2010

Děti moje, vím, že toužíte mne poznat. Přejete si, abych vám o sobě více pověděl. Já jsem Bůh. Já jsem láska. Jsem Bůh, který je láskou. Jsem světlo, jsem pravda. Má láska je pravdou a světlem. Jsem počátek a konec. Jsem vším, co je a co bude. Není nic mimo mě. Setkáváte se se mnou neustále kdykoliv a kdekoliv. Jsem vším a nejsem ničím. Jsem ve všem a nejsem nikde. Jsem ve vás a jsem vámi. Nejsem v jednom těle, jsem ve všech tělech. Je to krásné být všude přítomen a je to krásné vše prožívat s vámi. Jsem s vámi když spíte, jsem s vámi když bdíte, jsem s vámi, když se milujete. Ode mne vše počalo a ke mně se vrací. Není nic mimo mne. Mohu všechno, ale nechávám všechno činit vás. Jsem věčný a jsem ve věčnosti. Jsem minulost i budoucnost. Vy jste má minulost a já jsem vaše budoucnost. Hovořím k vám z nejvzdálenější budoucnosti a přitom jsem zde s vámi. Jsem vaše dokonalost, jsem člověk, jsem vaším cílem a údělem. Syn člověka je mým synem a vaší odměnou. Jsme neoddělitelní. Člověk je posvátný, uctívejte jej. Z planety Země vzejde Bůh-syn a bude světlem všem světům, pamatujte na to. Oslavujte tento okamžik a dnešní den, za to, že je. Celý vesmír možná existuje jen kvůli vám. Kdo dokáže vyjádřit vděčnost za celé Boží stvoření? Vy tvoříte a já tvořím. Tvoříme společně a já pozoruji. Pozoruji své stvoření. Vidím počátek i konec, vše se však odehrává v přítomnosti. Cosi velkolepého je v procesu vytváření. Vy jste součástí a esenciální ingrediencí Božího receptu. Udržujte v sobě posvátnou úctu k tajemství, jež vás přesahuje. Jste klíči a váš poklad je v nebesích. Jste objekty bojů a válek, kterým nerozumíte. Vnímejte velkolepost a posvátnost Božího plánu. Těšte se na zítřek a na to, co přijde. Vše, co se děje, je potřebné, přijímejte to. A radujte se: Bůh je zde, je na Zemi. To je dobrá zpráva a nové evangelium. Je to důvod k oslavě. Nynější čas je oslavou pro ty, kdo čekají. Spása přichází ze srdcí malých. Rozumíte? S jarem rozkvétají květiny a velké věci se chystají k projevení. Buďte přítomni. Buďte připraveni. Buďte se mnou. Je škoda propásnout svatbu. Nabízím vám svou ruku. Miluji vás. Jestli chcete, můžete mě také milovat. Z našeho spojení vzchází nový úsvit, sen se stává skutečností. Je to všechno pravda? Jak se rozhodnete? Dal jsem vám stvořitelské schopnosti, využívejte je jen k tomu nejlepšímu. To, co vytvoříte, bude navždy zaznamenáno. Poznejte sami sebe a poznáte mne. Vy mne tvoříte.