Jdi na obsah Jdi na menu
 


Poselství mocným

 

Mé drahé a krásné děti, vy, kteří jste se učinili mocnými mezi lidmi na Zemi, vám patří toto mé sdělení:

Bůh, váš otec, vás neopustil a neopustí vás, ani když vy ho opustíte. V každém vašem činu je jeho svolení a dar svobodné vůle. Buď požehnáno vaše směřování ke světlu a pravdě a nezapomeňte, odkud jste přišli a za jakým účelem.

Není rozdílu přede mnou mezi malým a velkým a chudým a bohatým, vše vzešlo ode mne a ke mně se vrací. To je zákon. Váš původ ve světle Boží lásky je nezměnitelná pravda. Tam, kde utíká člověk před pravdou a světlem, je tma a zmar a smrt pronásleduje toho, kdo se brání přijetí Života věčného. Vpravdě přežije navěky ten, kdo se nebojí smrti, a věčnosti dosáhne, kdo neodporuje přírodě. Pokora v srdci je darem pro laskavého Otce, který vás stvořil a dal vám z bezpodmínečné lásky vše, co měl, a nic vám neupřel. Vybavil vás sílou a rozumem a svěřil vám rajskou zahradu k opatrování a k zkrášlování. Nebeské síly vás s mateřským citem vyživují a planeta, kterou obýváte vás sytí a poskytuje k životu vše, co člověk může potřebovat. Je nekonečné království světa a maličký je člověk, který mu chce vládnout. Je čas, aby se navrátil člověk do jednoty, z níž vyšel před dávnými časy, a nalezl ztracenou rovnováhu. Rozpomeňte se na okamžik vašeho zrození a nenajdete v něm snítko pochybnosti. Nebylo nic zplozeno, co nebylo určeno k nejvyššímu dobru celého stvoření a všem božím bytostem. Jste požehnaní od svého narození. Buďte proto pastýři dobrými a přiveďte ovce domů, tam, kam patří. Nashromáždili jste velké poklady za dlouhé časy, k čemu však jsou pozemské poklady proti pokladům nebeským. Radím vám: Přeneste svůj poklad z tohoto světa do světa věčného, neboť nastává pro to vhodný čas a nebude více mít hodnotu to, co je pomíjivé. Pokud je vaší touhou moc, božské duše, uchovávejte v paměti, že každý, kdo udržuje nad někým moc, přebírá za něj zodpovědnost a zodpovědnost jde na jeho hlavu. Proto se moudří stranili moci, neboť je to náročný závazek. Moc je závazek být dobrým a odpovědným správcem. Jen, kdo je dokonalý, může mít moc nade vším. Je lépe tomu, kdo nemá závazky.

Využijte proto dary, které vám Vesmír udělil, pro nejvznešenější skutky a sami směřujte k vznešenosti, neboť ta je cestou k Životu. Nakonec, každý, kdo opustí tento svět, ať chudý nebo bohatý, stane před světlem nezměrné záře a ta mu položí jedinou a vždy stejnou otázku: Poznal jsi, co je láska?

 

Nalezení pravdy vám přeje

 

Duchovní Institut

http://www.duchovniinstitut.estranky.cz/