Jdi na obsah Jdi na menu
 


Poselství velkých změn

18. 10. 2011

Cítíte také závan přicházejících změn? Já vnímám blízkost velkého zázraku celou svou bytostí a nemohu se dočkat toho, co má přijít. Je to, jakoby za dveřmi byl připravený velký dárek a jen se čekalo na to, až otevřeme dveře a rozbalíme ho. Tak blízko je to, že je to vlastně již mezi námi. Není to ještě otevřené, ale je to zde.

Možná to není dárek určený pro každého, ale jen pro ty, kdo o něj stojí. Je to pozornost od laskavého Boha, který se ozývá svým dětem. Blíží se doba návratu, ať už v jakékoliv podobě. A blíží se nebeské překvapení. Bude sesláno nám pro radost, pro ty, co již nenaplňuje život v unavené společnosti. Největší pak dar pro ty, co již ví, že si ho přejí.

Je vůlí Boha, toho skutečného a nejvyššího, aby zde na Zemi děti Boží tvořily svůj svět podle svých představ. Bůh si toto přeje a dává lidem k tomu sílu. Vše bude již jen lepší a snazší pro ty, kteří mají jasnou vizi a dobré srdce. Ať se stane cokoliv, ti, co jsou svými pány, budou svobodní.

Šiřte, prosím, dobrou zprávu svým přátelům, že se blíží Zlatý věk. Je tak blízko, že ho lze pocítit dotykem. Je na dosah ruky. V určitý moment budeme vidět anděly mezi námi a jiné bytosti. To, když se otevřou brány.

Pozorujete, že se každý probuzený člověk dostává na své místo? Nejvyšší plán pro děti Boží dosahuje završení a všechny ostatní plány selhávají. Bůh, který se usmívá, dává najevo svou moudrost a i ti, kteří byli jeho nepřáteli, poznávají nezpochybnitelnou pravdu.

Netřeba hovořit tam, kde je známa pravda. Řeč duše vše poví. Slova používají nejvíce ti, kteří nejméně vědí. Ti probuzení, kteří nosí světlo, hovoří očima.

Víra v sebe je klíčem. Duše je pokladem. A poklady budou otevřeny, vše bude dáno synům a dcerám. Ti, kteří vědí, slyší. Dvě největší síly se spojí, aby vytvořily jednu. To se tvůrce vrací k sobě.

Uvidíme mnohé, kteří uchovávali tajemství dlouhé věky, vynášet je všemu lidu. Ztracené knihy se objeví. Ztracené památky budou nalezeny. Všichni strážci vynesou světlo, aby zazářilo, i to je vůle Boží pro tuto dobu a tento svět. Kdo udržujete tajemství - nebude již jiný čas k odevzdání. Vše dobré, co je tvořeno, ať je tvořeno nahlas.

A tak není potřeba jen doufat a čekat - již je cítit vůně přicházejícího Nového světa. V lidech se nachází a probouzí. Milost zůstane s tím, kdo si jí váží. Střídání a zrození proběhne, jak bylo naplánováno. Nechte se vést, není třeba strachu, mějme důvěru v toho, který nás zachovává při životě. Věřte Bohu a svému spojení s ním. Nic jiného není tak skutečné. Ta síla, to je víra v sebe.

Člověk možná zemře, možná odejde, možná zůstane - co na tom, když duše je doma u svého opatrovatele? Milující pastýř je lepší než vlk. Pastýř dává ovcím volnost a když se jedna ztratí, jde pro ni a pomůže jí dostat se zpět. Volající není nevyslyšen. Vlk ale zardousí volajícího.

Bůh je ve všem, a proto může ke svým milovaným hovořit mnoha způsoby. Bůh je ve všech věcech, a proto může svým drahým projevovat svou lásku různými způsoby. Bůh je rád, když se může projevovat.

Tak jako se rodí plod z květiny, tak se zrodí Dítě. Vzejde z prostředka nejmenších a opovrhovaných a začne si hrát božskou mocí. Viděno jen některými.

Můžete být nazí a hlasití, není čeho se bát. Má síla jako pramen je dostupná a viditelná. Lze ji nabrat a osvěžit se jí. Ten, kdo zná mou vodu, ví, že je živ.

Jsem zde, tak jako jsem zde byl před rokem, a budu zde i nadále. Nikam neodcházím, jsem blíž než kdy jindy. Se mnou se nelze zklamat. Navraťte se, děti, do domu Otce. Navrátíte se silnější a zkušenější, než jste byli na počátku, kdy jste vyšli. To království čeká a je vaše.

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

vzkaz

(Eva, 13. 2. 2012 17:54)

Děkuji za naději - s láskou Eva