Jdi na obsah Jdi na menu
 


Poznámky k transformaci I-III

4. 9. 2010

 

I.

 

Jistě už jste poznali, že se na vaší planetě něco děje. Asi už víte, že jste v určitém velkolepém procesu. Ano, je to tak. Blížíte se velkému rozuzlení celého vašeho příběhu, jak osobního, tak kolektivního-týkajícího se celého lidstva. Celý váš dosavadní život a vaše předchozí životy byly předehrou, která nyní vyúsťuje v naplnění existence vaší bytosti. Když se nebudete bránit, dokážete plně realizovat svůj nashromážděný potenciál a dosáhnout za hranice svých možností. V tuto chvíli jsou už možnosti neomezené, již je otevřena brána k jakémukoliv stupni seberealizace až po tu nejvyšší. Pokud jste vždy na něco velkého čekali, tak je to tady. Všechny bytosti připravené ke službě světlu jsou již aktivované a zapojují se do činnosti v rámci své úlohy, nebo již svou úlohu plní. Předvoj splnil své poslání a vybudoval opěrné body ve struktuře vaší společnosti umožňující hladké navázání a pokračování ve službě světlu. Nic ve vašich životech už není tak důležité jako zapojit se do proudu vzestupujícího vědomí. Odhoďte ve vlastním zájmu vše, co vás ještě zdržuje, svazuje a brání vám v plné službě světlu. Tato příležitost by neměla být promarněna. Při správném začlenění do procesu by vám mělo být známkou radost, pocit naplnění a velké vzrušení. Jestli se cítíte vyčerpaní a frustrovaní, pravděpodobně je to výraz smutku vaší duše nad špatným směrem vašeho směřování. Řiďte se pocity. Dobré pocity značí správný směr. Nechci po vás, abyste se jakkoli trápili. Prožívejte radost z možností, které se vám naskytují. Berte to jako hru a hrajte ji se zápalem, s nadšením a hlavně s radostí. Nenuťte se do čehokoliv, pokud necítíte, že to je to správné. Možná budete ještě muset zapracovat sami na sobě. Během cesty můžete zjišťovat, že ve vás jsou některé části, které vám znemožňují hravou seberealizaci a bezstarostné odevzdání se vyššímu vedení. Tato hra je zároveň i výukový program, s jehož pomocí máte odhalit a opravit nevyhovující místa ve své bytosti. Je to vše propojené a dobře promyšlené. Dávám vám příležitost mnoho zažít a zároveň se přitom hodně naučit. Přeji všem, aby dostali to, po čem touží. Pro mne bude radostí vaše radost i vaše postoupení v uvědomění.
 
II.
Současné dění na planetě Zemi má hodně co dělat se soupeřením realit. Je zde řada verzí budoucnosti a všechny se snaží uspět u vás. Přejí si být vámi vybrány v prožívání, protože touží po vaší životní energii. Chápejte, bytosti, které obývají určitou verzi budoucnosti odtamtud přicházejí k vám a ovlivňují dění ve vaší přítomnosti a nasměrovávají jej směrem, který vede k jejich realizaci.  Snaží se podstrčit vám takové své myšlenky a představy, které když budete přijímat, budou usměrňovat vývoj planety jimi plánovaným směrem. Jste objektem soupeření mnoha inteligencí hrajících s vámi hru na přetahovanou. Všechny strany souhlasně dodržují jistá pravidla, hlavní z nich je neovlivňovat dění násilím. Je to boj beze zbraní. Strůjcem svého osudu je každý sám. Nikdo z nich vás nebude nutit něco dělat. Budete však silně manipulováni. Jak snadné je vás přesvědčit, abyste něčemu uvěřili a dělali něco, co chce jiný! Bytosti přicházející z budoucnosti jsou velmi chytré. Co v této zapeklité situaci dělat? To se v blízkém čase stane vaším úkolem zjistit. Budete obelháváni a různé bytosti budou předstírat, že jsou někým jiným. Některé budou označovány za nepřátelské a samy o sobě budou tvrdit, že vám přicházejí pomoct, a zase jiné budou označovat za nepřátelské. Jak se v tom všem vyznáte? Buďte obezřetní. Na vaší planetě operuje řada bytostí(a další přibudou), které vám pomáhají. Přicházejí ze světlé budoucnosti a přejí vám nerušený růst. Dobře, povím vám, jak jste na tom. Jen jedna verze vývoje vaší planety vede k přežití vašeho druhu a k šťastné budoucnosti. Ke šťastné budoucnosti, kde lidstvo jako součást vesmírného společenství cestuje ke hvězdám a je povznášeno až k božským výšinám. Ostatní jsou odsouzeny k zániku. Světlé bytosti pomáhají kormidlovat vývoj planety jako v rozbouřeném moři do jednoho úzkého průlivu, zatímco všude jinde jsou skaliska. Vy jste tou lodí a hlavně na vás spočívá váš osud. Naštěstí nejste na tuto těžkou práci sami, jsou zde moudří rádci a pomocníci, kteří vás usměrňují. Bez zásahu z budoucnosti by se vaše společnost vyvinula v nejtemnější tyranii, která by ohrožovala daleký vesmír. Ač to nemusíte pozorovat, taková je skutečnost. Časem dojde k odhalení některých plánů, které byly na vás připravovány. Budete šokováni. Až se pak ohlédnete, nebudete věřit, že jste byli součástí něčeho takového. Asi již tušíte, kteráže verze reality vede k oné spásné světlé budoucnosti. Cesta vede přes sebeuvědomění si sebe jako božské bytosti, přes rozvinutí chápání a zodpovědnosti, přes uzdravení myšlení lidstva. Láska bude vaším průvodcem a rádcem.
 
III.
Vaše kolektivní vědomí prodělávající změny na vás působí a naopak vy, jak měníte své individuální vědomí, ovlivňujete kolektivní vědomí a celý proces se tak umocňuje. Každý člověk dosahující osvícení ulehčuje totéž ostatním. Proto děláte velký kus práce pro celek, když pracujete na sobě. Kolektivní vědomí lidstva se pozdvihuje a vibruje na vyšších frekvencích. Lidé vibrující na nižších frekvencích dřívějších dob jsou popoháněni k přeladění. Svým způsobem některým z nich připravujete těžké časy. Možná nebudou stíhat adaptovat se na změny a nebudou rozumět tomu, co se s nimi děje. Celý proces transformace se přitom bude urychlovat. Jednak postupně, jednak skokově. Nárůst vědomí bude čím dál tím výrazněji přicházet ve vlnách. Možná, až přijde taková větší vlna, budou lidé v krátké době vystaveni intenzivnímu světlu a rychle se u nich otevře to, co bylo do té doby zavřené. Ve vlnách může docházet k masovému probouzení schopností. Může se to podobat hromadným vlnám osvícení. Lidé schopní skokové nárůsty světla vstřebat budou povzneseni. Ostatní mohou být zaskočeni a zmateni novými zkušenostmi. Otevírání se sobě samým mohou vnímat jako něco nepatřičného. Budou se domnívat, že se zbláznili. Uslyší ve své mysli cizí hlasy a z toho, co uvidí, si vyvodí, že mají halucinace. Budou citlivější k vnímání energií a budou vyděšeni pohledem na sebe samé. Otevírání vzpomínek na minulé životy jim určitě v této situaci mnoho klidu nepřidá. Bude to vypadat, že se krajinami šíří epidemie chorob způsobujích šílenství. Farmaceutické firmy toho využijí k navýšení svých zisků. Budou šířit zprávy o nové nebezpečné nemoci, před kterou je třeba se chránit jejich medicínskými přípravky. Buďte nad věcí.
 
L