Jdi na obsah Jdi na menu
 


Příchod

24. 10. 2011

 

Buď očekáván příchod Velkého učitele, Sjednotitele národů. Tak brzy, jak budou lidé připraveni převzít zodpovědnost za své životy a chod světa, tak brzy lze očekávat jeho příchod. Tehdy, až lidé budou toužit po jeho přítomnosti, objeví se. S ním začne nová doba ve jménu uvedení věcí do pravého pořádku. Zločin a sobectví budou vystaveny na světlo a určeny k ukončení. Smyslem počínání bude vytváření dokonalé společnosti na základech svobody, spolupráce a blahobytu.

S příchodem "Božského učitele" nic nekončí, nýbrž tím vše začíná. Končí leda tak doba zmatení a bezvýchodné nevědomosti. Bude nahražena dobou naplněnou smyslem a vědomím si svého místa ve světě. Přináší odpočinek, mír a úlevu duši. Přináší ale i práci, neboť první prohlášení, které učiní Učitel, bude oznámení o pravém stavu věcí na planetě Zemi. Lidem bude odhalena tíživá situace a nastíněna ohromnost problémů, které lidé způsobili. Učitel vyzve lidstvo, aby se sjednotilo pod vlajkou nápravy věcí a uzdravení lidské společnosti. Vyzve k započetí práce na obnově planety a nápravě škod, na "Velkém úklidu". Kdo čeká, že s jeho příchodem bude všemu konec a on bude zproštěn všeho počínání, mýlí se, neboť on přijde, aby byl obrazem lidského svědomí. Lidstvo bude pohnáno před zodpovědnost za své konání, a to pouhým otevřením očí.

Jeho první vystoupení bude kritika. A výzva k nápravě věcí. Kdo očekává sladké nicnedělání, bude zklamán. Učitel poukáže na nezdravý stav planety způsobený lidmi a naznačí možnosti řešení. Nebude nikoho nutit. Kdo si bude přát být součástí nové společnosti, sám se zapojí do obnovné činnosti podle své rozvahy, sám nebo ve skupině s jinými. Všechna práce ale zůstává lidem! Nikdo jiný nepřijde, aby udělal práci za ně, nebude řešit problémy, které lidé sami dopustili. Lidem bude poskytnuto vedení, pro ty, kteří si jej budou přát, a nějaké nástroje k tomu.

Učitel není ten, kdo by rozkazoval, není ten, kdo by soudil. Je to ten, který dá činnosti lidí smysl, a s ní radost z té práce. Již nebude činnost lidí zmatená a bezúčelná. Všechna pod jeho vedením bude směřovat přímo k blahobytu a zlepšování života obyvatel planety. Jestli se budou lidé chtít sjednotit, bude na jejich rozhodnutí. On řekne: "Já jsem svědomí světa a ukazuji vám, kdo jste a co jste učinili. Nyní jděte a napravte to."

Motivace, jíž bude práce pro Svět a Planetu, bude dostatečná pro napravení všech nedostatků způsobených v minulých letech. Je Boží vůlí a zároveň smyslem života v tomto světovém prostředí učinit z planety "ráj na Zemi", což není nic mimo možnosti lidské civilizace. V případě potřeby bude poskytnuta asistence. Pro většinu obnovné činnosti je však dostatek prostředků již nyní v tuto chvíli, tak jako zde byly vždy. Všemu bude dán s příslušným rozhodnutím lidí správný směr, tak jako voda v řece teče jedním směrem. Buď urychlen příchod dne, kdy lidé pochopí, proč zde jsou!

Učitel nepřijde vládnout, ale jen ukázat pravdu. Oznámí pravdivý stav věcí a to samotné způsobí revoluci. Jeho řeč bude: "Tato planeta umírá. Je to způsobeno činností vaší společnosti. Napravte to, pokud chcete jako druh prežít. Planeta je znečištěna vaším přičiněním. Ukliďte ji, pokud chcete žít v čistém prostředí. Zrušte zbraně, pokud chcete žít v míru. Sdílejte bohatství, pokud chcete žít v dostatku. Z této planety neodejdete, dokud ji nedáte do pořádku. Nebudete puštěni dále, dokud nenasytíte posledního hladovějícího člověka." Taková budou jeho slova.

To, co bude nabízeno, pokud to bude pocházet z nejvyšších míst, nebude vnucováno. Moudrý Sjednotitel vybídne k práci, nechá však aktivitu na lidech, aby oni činili, co je třeba. V "Novém věku" bude činnost a chod společnosti podřízena Vesmírnému řádu, tak, jak je to přirozené. Tím to bude jiné a nové. Odměnou za služby bude radost z užitečné práce ve prospěch všech. Lidé sami pochopí, že jediné smysluplné konání je služba dobré věci pro blaho všech a budou požadovat po své společnosti, aby se podřídila vyššímu vedení. Výsledkem bude nový, spravedlivější řád-uspořádaný k plnění přání lidí-obyvatel Země a jejich vysokých civilizačních cílů. Nikdy nebude lidský rod kolektivně tak šťastný jako tehdy, když bude sjednocený.

V příznivých podmínkách ukáže lidstvo svou přátelskou tvář a mnoho dobrých lidí se bude moci projevit a ukázat se světu.

Přijď Boží řád na Zemi a buď lidem vrácena důstojnost, aby jednou mohli stanout před svým výtvorem jako zodpovědní tvůrci.

 Ladislav

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Nový věk

(Marie, 25. 10. 2011 21:01)

Ano přijde brzy učitel a bude toto vše hlásat to je Nový věk - falešný příchod Krista, jak bylo předpovězeno, vše se teď na to připravuje i Vy Ladislave jste v tom. Každý, kdo je v srdci pozná, že toto není ono. A pak bude pravý příchod Krista. Teď se hlásá všude světlo, to je ten klam, to není Láska, ale příprava na falešného spasitele.

Re: Nový věk

(Ladislav, 27. 10. 2011 21:01)

Buďme každý obezřetný, abychom nebyli napáleni, a otevření, abychom něco nepropásli.

Re: Re: Nový věk

(mm, 30. 10. 2011 6:05)

Tady si někdo natluče ještě víc než ostatní, až zjistí, kde na něj čeká jeho idol.