Jdi na obsah Jdi na menu
 


Přísloví krále Šalomouna

23. 9. 2010

Moudří své vědění dobře střeží,

ústa hlupáka přitahují záhubu.

 

Kdo hledá dobro, nalezne přízeň,

kdo čeká neštěstí, také dočká se.

 

Moudrý syn dělá otci radost,

tupec přivádí matku k zoufalství.

 

Dlouhé čekání unavuje srdce,

naplněná touha je stromem života.

 

Školou moudrosti je úcta k Bohu,

a slávu předchází pokora.

 

Nekalý zisk ničemu neprospěje,

poctivost zachraňuje před smrtí.

 

Líné dlaně přivedou na mizinu,

pilné ruce přinesou bohatství.

 

Moudré srdce přijímá přikázání,

žvanivý hlupák špatně dopadne.

 

Nenávist hádky vyvolává,

láska všechny viny přikrývá.

 

Kdo skrývá nenávist, je lhář,

kdo šíří klevety, je hňup.

 

Úcta k Bohu prodlužuje život,

roky darebáků však budou zkráceny

 

Spravedlnost vysvobodí přímé,

žádostivost lapí proradné.

 

Mluvka roznáší tajemství, kudy chodí,

zodpovědný člověk je umí zachovat.

 

Milovník poznání miluje poučení,

jen tupý mezek si nedá domluvit.

 

Znamenitá žena je korunou svého muže,

kostižer v těle však žena hanebná.

 

Spravedlivý cítí i s dobytčetem,

srdce darebáků je ale surové.

 

Ovoce svých úst každý hojně sklidí,

vlastní skutek se k člověku navrátí.

 

Hlupák je přesvědčen, že jde správně,

kdo je moudrý, nechá si poradit.

 

Hlupákův hněv se projeví ihned,

rozvážný člověk hanbu přikryje.

 

Unáhlené řeči bodají jako meče,

jazyk moudrých je ale jako lék.

 

Pravdomluvné rty obstojí navždy,

prolhaný jazyk jen krátký okamžik.

 

Světlo spravedlivých vesele září,

svíce darebáků ale uhasne.

 

Hádky vznikají z pouhé pýchy,

moudrost je s tím, kdo si dá poradit.

 

Rady moudrého jsou pramen života,

z osidel smrti pomohou uniknout.

 

Kdo chodí s moudrými, bude moudrý,

kdo kamarádí s tupci, ztroskotá.

 

Rozvážný moudře rozumí své cestě,

hlupáci ale tupě pěstují sebeklam.

 

Chuďase nemůže vystát ani přítel,

boháče ale kdekdo miluje.

 

Kdo utiskuje chudáka, uráží jeho Tvůrce,

ctí je však ten, kdo nuzným pomáhá.

 

Darebák bude sražen svou vlastní zlostí,

spravedlivý se opře o vlastní poctivost.

 

Drzoun nemiluje toho, kdo jej kárá,

a proto za moudrými nechodí.

 

Vznětlivý člověk vzbuzuje sváry,

trpělivý dovede spory uklidnit.