Jdi na obsah Jdi na menu
 


Proroctví

3. 9. 2010

Toto je vidění, které jsi viděl,

a toto je jeho výklad.

 

Já jsem přišel, abych ti to řekl,

neboť tvá prosba byla Nejvyšším vyslyšena.“

 

„Poslyš též o světlých vodách,

které budou na konci těch černých.

Toto je slovo:

 

Poté, co přijdou znamení, o nichž jsem s tebou dříve hovořil,

že budou zmateny národy,

přijde čas mého Syna;

svolá všechny národy,

některé z nich nechá naživu

a některé zabije.

 

„Poté, co pokoří všechny, kdo jsou na světě,

a bude sedět na věky v pokoji na trůně svého království,

zjeví se radost a zavládne klid.

 

Tehdy zdraví bude sestupovat v rose

a nemoc zmizí,trápení, úzkost a nářek se od lidí vzdálí

a radost bude procházet celou zemí.

 

Nikdo již nebude umírat předčasně

a nepřihodí se ani žádná nenadálá nehoda.

 

Soudy a osočování, spory a odplaty,

krev a žádostivost, závist a nenávist

a vše, co je k tomu podobné,

bude odsouzeno, neboť to má být odstraněno.

 

To jsou ty věci, jež tento svět naplňovaly zlem,

a pro něž bylo žití lidí více zmateno.

Přijdou šelmy z lesa,

a budou sloužit lidem,

hadi a draci vylezou ze svých děr,

aby se podřídili děťátku.

 

Ženy již nebudou rodit v bolestech,

a nebudou trpět, když budou vydávat plody lůna.“

 

„I stane se v těch dnech,

že nebudou cítit únavu ženci

ani vysílení ti, kdo staví,

sama od sebe půjde práce těm,

kdo ji budou dělat v úplném klidu.

 

Protože ten čas je ukončením toho, co bylo porušeno,

a začátkem toho, co se neporuší.

 

Stane se v něm to, co bylo předpověděno,

je vzdálen od zlých a blízký těm, kdo neumírají.

 

To jsou poslední světlé vody,

které přitekly po posledních černých vodách.“